تنظیم لایحه های دفاعیه مالیاتی

تنظیم لایحه های مالیاتی برای دفاع از اعتراضات مالیاتی


کلیه مودیان ومشمولان قانون م.م برای قبول یا اعتراض به برگ تشخیصهای مالیاتی خود طبق ماده 238قانون م.م.سازمان امور مالیاتی کشور میتوانند در مدت مقرر که معمولاسی روز از ابلاغ یا پیامک برگ تشخیص از سوی سازمان امور مالیاتی از طریق اینترنت در درگاه خدمات مالیاتی مودیان یا ابلاغ الکترونیکی از طریق اینترنت در درگاه های خدمات مالیاتی می باشند اقدامات لازم را انجام بدهند. بدین سبب مودیان برای جلوگیری از تضییع حقوق مالیاتی خود در سازمان امور مالیاتی نیازمندند به موسسات خدمات امور مالیاتی وحسابداری مراجعه نمایند و از کارشناسان مجرب آنها جهت تنظیم انواع لایحه های دفاعیه استفاده کنند یا مشورت بگیرند. اقدامات لازم جهت دفاع از حقوق مودیان: الف) بررسی برگ تشخیص مالیات عملکرد،ارزش افزوده،تکلیفی،مستغلات،افراد حقیقی وحقوقی ب)دریافت وتجزیه وتحلیل گزارشات رسیدگی انواع برگ تشخیص های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی ج)ثبت اعتراض به برگ های تشخیص مالیات د)تنظیم لایحه دفاعیه برای اعتراضات و)تهیه وتنظیم اسناد ومدارک لازم برای جلوگیری از تضیع حقوق مودیان ه)حضور در کمیسیون های حل اختلاف به وکالت از مودیان ی)دریافت برگ قطعی مالیات مودیان