ثبت تاسیسات و تغییرات

بروزرسانی اطلاعات شرکتها و سهامداران


داشتن فعالیت تجاری نیازمند مجوز های لازم ،برند و علائم تجاری می باشد. که به صورت قانونی در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ثبت شده باشد تا از مزایای آن استفاده کنید برخی از این مزایا به شرح ذیل است: الف)شرکت در حراج ها و مناقصه ها ومزایده ها ب)باتوجه به شکل گیری یک شخصیت حقوقی وفعالیت آن در عرصه های مختلف اعتبار بیشتری نزد مشتریان به دست می آورید. ج)استفاده از انواع تسهیلات بانکی وکمکهای دولتی برای گسترش فعالیت د)اخذ ودریافت نمایندگی های داخلی وخارجی بعضی از شرکتها بعد از شروع یا به جهت گسترش دامنه فعالیت خود نیاز به تغییراتی دراساسنامه خود دارند مثل موضوع فعالیت، تغییراتی در اعضای هیئت مدیره و یا افزایش و کاهش سرمایه ویا تغییرات آدرس همه این عوامل جزء تغییراتی اند که باید در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ثبت گردد به همین جهت با کارشناسان شرکت محررحساب برای دریافت مشاوره رایگان در ارتباط باشید