استعلام پرونده مالیاتی

ابلاغ الکترونیک،بدهی مالیاتی و...


برای هرچه بهتر مطلع شدن از امور مربوط به مالیات، سازمان امور مالیات، اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیکی،تحت عنوان میز خدمت عملیات الکترونیکی مالیاتی نموده است . تمامی پرونده های مالیاتی افراد،اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی در این سامانه موجود می باشد وافراد ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه میباشند. شرکت محررحساب در خصوص سامانه استعلام پرونده مالیاتی ونحوه پیگیری وجود یا عدم وجود پرونده مالیاتی،ایجاد پرونده مالیاتی،مشخص کردن بدهی ووضعیت پرداختها،اتصال کارتخوان ها به پرونده ی مالیاتی وتنظیم وارسال الکترونیکی اظهارنامه های اشخاص حقیقی وحقوقی صدور قبوض مالیاتی،پرداخت قبوض در خدمت مردم ایران می باشد.