ما در شرکت خدمات مالی محررحساب با سابقه بیش از 15 سال  در صدد هستیم با توسعه توانمندیهای سازمانی و بهره مندی از مدیران و کارکنان صدیق و کوشا، بهترین کیفیت ارائه خدمات پشتیبانی و فنی ، در راستای ماموریت تدوین شده ، را در کشور عزیزمان ارائه نموده و بعنوان یکی از مطمئن ترین و معتبرترین شرکت های طرف قرارداد سازمان ها و ارگان ها شناخته شویم.

اهداف شرکت

 • تامین رضایت کارفرمایان بر مبنای کیفیت ، حسن عمل به تعهدات و خدمات مطلوب
 • تامین رضایت کارکنان بر مبنای تامین مالی، ثبات شغلی، شخصیت اجتماعی و تعالی فردی
 • افزایش با ثبات سود و سرمایه شرکت

ارزشهای سازمانی شرکت

 • احترام به حقوق کارفرمایان و تلاش مجدانه در ایفای آن
 • تعهدگرایی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان و مشارکت آنان در تحقق اهداف سازمانی
 • ایجاد فضای کاری مناسب و روابط کاری صمیمانه میان مدیران و کارکنان
 • کارآیی و اثربخشی فعالیتها و فرآیندها
 • صداقت و درستکاری در قبال کارکنان، کارفرمایان و جامعه
 • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، قانون و تعهدات شرکت
 • اهمیت دادن به تامین مالی، سلامت، رفاه و رشد و تعالی کارکنان
 • خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات
 • ارزشهاي اسلامي و انساني
 • يادگيري، نوآوري، مشارکت سازماني و کار گروه
15
سال تجربه
350+مشتری
150+پرونده
310+مشاور خبره

خط مشی شرکت

 • اولویت دادن به نیازهای کارفرمایان و برقراری سازوکارهای لازم جهت تحقق آن
 • تاکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال کارفرمایان
 • افزایش و بروز نگه داشتن دانش تخصصی شرکت از راه تحقیق و توسعه (R&D) مستمر
 • حاکم نمودن نظم و تفکر سیستمی و نظام مند نمودن سازمان و فرآیندها در شرکت
 • بهبود مستمر در سیستم، فرآیندها و خدمات شرکت
 • بهبود، توسعه و بروزآوری زیرساختهای شرکت
 • جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد و متعهد و برقراری برنامه های آموزش و توانمندسازی آنان
 • ایجاد مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت موثر کارکنان در اهداف شرکت
خدمات بیشتر قابل ارائه در موارد مختلف
چشم اندازهای مشاوران ما

تنظیم لایحه مالیاتی

موفقیت در امور مالی

حضور در کمیسیون

حضور در هیئات حل اختلاف

تنظیم انواع اظهارنامه

مدیریت اظهارنامه زیر نظر کارشناسان

ثبت تاسیس و تغییرات

در هر شرایط و زمان