تظیم لایحه های دفاعیه مالیاتی

تنظیم لایه های مالیاتی برای دفاع از اعتراضات مالیاتی 

ثبت تاسیسات و تغییرات

بروزرسانی اطلاعات شرکت ها و سهامداران

تنظیم انواع اظهارنامه های مالیاتی

تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

تهیه و تنظیم و ارسال الکترونیکی اطلاعات به سازمانهای مربوطه

انواع معاملات

حضور در کمیسیون ها

دفاع از حقوق مالیاتی مودیان

حسابرسی شرکت ها و موسسات

رسیدگی به وضعیت درآمد و هزینه های بنگاه های اقتصادی جهت ارسال گزارش حسابرسی

راه اندازی نرم افزار های حسابداری

انجام امور مالی وحسابداری ومالیاتی وتهیه تراز های مالی

پلمپ دفاتر قانونی

برای جلوگیری از جرائم مالیاتی و ثبت اسناد و مدارک سالیانه

دریافت کد اقتصادی

گشایش پرونده مالیاتی

گشایش پرونده مالیاتی

استعلام پرونده مالیاتی

ابلاغ الکترونیک ، بدهی مالیاتی و ...

تربیت و معرفی حسابدار تحت نظر شرکت

روشنایی حساب و کتاب و بروز بودن امور مالی

 

مشاوره رایگان

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.
2

امضای قراداد

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.
3

تحقیق و برنامه ریزی

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.
4

تحویل اسناد!

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.

مشاوره رایگان

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.
2

امضای قراداد

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.
3

تحقیق و برنامه ریزی

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.
4

تحویل اسناد!

سرمایه گذاران به طور کلی انتظار دارند بازده بالاتری از ریسک پذیر داشته باشند. وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.

سوالی هست؟ با آسودگی خاطر با ما تماس بگیرید